บริการปรับสี, แมทสี Color Masterbatches

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะติดปัญหาในเรื่องสีไม่ผ่าน และต้องการแก้ไขสีอย่างเร่งด่วน

เพื่อให้การผลิตเสร็จทันตามกำหนดการของลูกค้า ทางเราจึงมีบริการแก้ไขสีหน้างานที่บริษัทของลูกค้า โดยที่ลูกค้าสามารถผลิตงานได้เสร็จทันตามกำหนดการ และไม่ต้องขนส่ง Compound หรือ Masterbatches ไปแก้ไขสีอีกครั้ง