มาตรฐานการรีไซเคิล (GRS)

" มาตรฐานการรีไซเคิลระดับสากล หรือglobal recycle standard (GRS) ได้รับการพัฒนาโดยการรับรองการควบคุมของสหภาพในปี 2551 ปรับปรุงมาตรฐานในช่วงต้นปี 2555 เป้าหมายคือการสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เป็นการบ่งบอกว่าบริษัทของเรานั้นผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการใช้วัสดุที่รีไซเคิล ส่งผลดีต่อธรรมชาติ ไม่มีความ Toxic ไม่ใช้สารเคมีอันตราย เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการทำธุรกิจที่ยั่งยืน "

 

มาตรฐานนี้ใช้กับทุก บริษัท ที่ผลิตหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ GRS ครอบคลุมการแปรรูปการผลิตการบรรจุการติดฉลากการค้าและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตด้วยวัสดุรีไซเคิลขั้นต่ำ 20% กระบวนการรวบรวมวัสดุและความเข้มข้นของวัสดุนั้นไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรอง GRS แต่ บริษัท จะต้องประกาศว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามความต้องการสอดคล้องกับเป้าหมายของมาตรฐานนี้และตกลงที่จะตรวจสอบโดยหน่วยงานออกใบรับรองแบบสุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจาก แต่ไม่ จำกัด เพียงผลิตภัณฑ์สิ่งทอ