Research & Development

     บริษัท เมอร์ริค พอลิเมอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตมาสเตอร์แบช (Color Masterbatches), ผงสี (Pigment) และคอมปาวน์ (Plastic Compound) สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกประเภทและมีการบริการรับทดสอบคุณสมบัติของพลาสติก โดยมีกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 3 กระบวนการ ได้แก่

1. การอัดรีดพลาสติก (Extrusion Processing) เป็นกระบวนการขึ้นรูปสำหรับเทอร์โมพลาสติก  ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ซึ่งแต่ละกระบวนการแตกต่างกันที่รูปร่างของวัสดุสุดท้ายที่ต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

       1.1 Blown Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก 

       1.2 Film Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ แผ่นฟิล์มบาง 

       1.3 Sheet Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ เสื่อน้ำมัน, หนังเทียม 

       1.4 Pipe/Tube Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ ท่อ PVC, ท่อน้ำ 

       1.5 Profile Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ รางสายไฟ, ขอบหน้าต่าง 

       1.6 Tape Yarn /Filament Extrusion ประเภทผลิตภัณฑ์ กระสอบพลาสติก


2. การฉีดพลาสติก (Injection Molding) เป็นการขึ้นรูปแบบฉีดพลาสติก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยการฉีด ซึ่งการฉีดขึ้นรูปพลาสติกเป็นการผลิตชิ้นงานในปริมาณมาก (mass production) เหมาะกับการผลิตงานแบบสมบูรณ์ (finished products) ได้แก่ อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในครัวเรือน ของเล่นเด็ก เป็นต้น


3. การกดอัดด้วยความร้อน (Compression Molding) เป็นวิธีการขึ้นรูปพลาสติกที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่ง วิธีนี้เป็นการให้ความดันอัดปิดเปิดแม่พิมพ์ กระบวนการขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูปที่นิยมใช้กับใช้พลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้ง เช่น เมลามีน (melamine) และใช้ในการผลิตชิ้นงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก เช่น จาน, ชาม, ถ้วย, ช้อน, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น