บริการรับจ้างผลิตงาน Compound Masterbatch

ทำไมต้อง TWIN-SCREW EXTRUDER ?

       เครื่องอัดรีดพลาสติกสกรูคู่ (Twin-Screw Extruder) ถูกเลือกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากมีความเหมาะสมมากกว่าเครื่องอัดรีดพลาสติกสกรูเดี่ยว (Single-Screw Extruder) เพราะประกอบไปด้วยเกลียวอาร์คิมิดีส (Archimedes' Screw) จำนวน 2 อันที่อยู่ภายใน Barrel เดียวกัน จึงส่งผลให้มีพื้นที่ที่เกิดการถ่ายโอนความร้อนในระบบได้มากกว่า, ควบคุมอุณหภูมิในระบบได้ดียิ่งขึ้น, ขับดันพอลิเมอร์หลอมได้ดีกว่า และยังสามาถควบคุมระยะเวลาที่พอลิเมอร์หลอมอยู่ในเครื่อง (Resident time) ได้ดีกว่าด้วย

 

   ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ทำให้เครื่อง Twin-Screw Extruder เหมาะสำหรับการอัดรีดพอลิเมอร์ที่ไม่เสถียรทางความร้อน เพื่อไม่ให้พอลิเมอร์ดังกล่าวเกิดการสลายตัว (Degradation) ระหว่างกระบวนการ เช่น Polyvinylchloride หรือวัสดุที่ขับดันยาก เช่นคอมปาวน์ที่ต้องมีการใส่สารตัวเติมในปริมาณมาก รวมไปถึงการผสม PVC ด้วยเช่นกัน

 

           ซึ่ง Archimedes' Screw ภายในเครื่อง Twin-Screw Extruder นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ (ตามลักษณะการหมุน) ได้แก่

1. Counter-Rotating คือ Screw ที่หมุนในทิศทางที่สวนทางกัน

2. Co-Rotating คือ Screw ที่หมุนในทิศทางเดียวกัน

   

          และยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ (ตามลักษณะการวางตัวของ Screw ทั้ง 2) ได้แก่

1. Non-Intermeshing คือ การหมุนของแต่ละ Screw จะไม่ซ้อนเหลื่อมกัน ดังนั้นจึงเสมือนเป็นเพียง Double Screw เท่านั้น

2. Intermeshing คือ การหมุนของแต่ละ Screw จะเกิดการเหลื่อมกัน ซึ่งจะประกอบไปด้วย 2 แบบ โดยแบ่งตามระยะห่างของ Screw ที่เหลื่อมกัน นั่นคือ Conjugated Screw (Tightly Intermeshing) และ Non-Conjugated Screw (Closely Intermeshing)

 

         *ในอุตสาหกรรมพลาสติกงานผสมและเติมสารเติมแต่งแก่พอลิเมอร์ มักจะใช้แบบ Intermeshing Screw มากกว่า