White & Black Masterbatch

MERICK's White Masterbatch (เม็ดสีขาว)

      คือ ประเภทของ Color Masterbatch ที่ผลิตจาก Titanium Dioxide (TiO2) ผสมกับเม็ดพลาสติก และสารเติมแต่งอื่น ๆ ใช้เพื่อปรับความทึบ, ความขาว, ความมันวาว, ความสว่าง และความสวยงามของผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประโยชน์หลัก: เพิ่มความสว่าง และเพิ่มสีในงานที่ต้องการความขาว โดยผลิตมาจาก Titanium Dioxide ที่มีคุณภาพสูง, ขาว, สว่าง

ใช้ได้กับเม็ดพลาสติกประเภทใดบ้าง:  PE, PP, EVA, ABS, PC, HIPS และอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มความขาว, ความสว่าง เช่น ถุงหูหิ้วทุกชนิด

การใช้งานในผลิตภัณฑ์: กระสอบพลาสติก, เฟอร์นิเจอร์, ฟิล์มพลาสติก, ขวดบรรจุภัณฑ์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าอุปโภคบริโภค

Applications:

 • Blow Film  >>>>> ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (ถุงขยะ, ถุงช้อปปิ้ง, ฟิล์มเกษตร)
 • Injection Molding >>>>> ของใช้ในบ้าน, ถังน้ำ, ของเล่น
 • Extrusion >>>>> หลอดดูดน้ำ, ท่อน้ำ
 • Blow Molding >>>>> ขวดน้ำ, ภาชนะ, กระป๋องพลาสติก

 

 

 

 

MERICK's Black Masterbatch (เม็ดสีดำ)

   คือ การผสมกันของสี Carbon Black ที่มีคุณภาพสูง, พอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ และสารเติมแต่งเฉพาะ เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก

ประโยชน์หลัก: เพิ่มความเข้ม, ความทึบ และสี ในงานที่ต้องการสีดำ ผลิตมาจากสี Carbon Black ที่คุณภาพสูง, สีเข้ม ซึ่งเติมลงในสูตรเพียงเล็กน้อยก็เข้มขึ้นได้

ใช้ได้กับการผลิต: สินค้าพลาสติก PE ที่ต้องการเพิ่มความดำ เช่น ถุงขยะไฮเดน (High Density Bags), ขวดพลาสติก และชิ้นส่วนรถยนต์

Applications:

 • Blow Film  >>>>> ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ (ถุงขยะ, ถุงช้อปปิ้ง, ฟิล์มเกษตร)
 • Injection Molding >>>>> ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 • Extrusion >>>>> ท่อน้ำ, ปอกสายไฟ
 • Blow Molding >>>>>  ภาชนะ, กระป๋องพลาสติก

2022 Black MB

 • Black MB 28
  0.00 ฿
 • Black MB 30
  0.00 ฿
 • Black MB 33
  0.00 ฿
 • Black MB 35
  0.00 ฿

2022 White MB

 • White MB 50
  0.00 ฿
 • White MB 60
  0.00 ฿
 • White MB 70
  0.00 ฿
 • White MB 77
  0.00 ฿