TPO PP+E/P TD15

รหัสสินค้า : TPO PP+E/P TD15

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 500
70.00 ฿
501 ขึ้นไป
69.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

Description: เม็ดพลาสติก PP ผสมยาง Elastomer

ฺColor: Black

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด