Specimen for Shrinkage test/ชิ้นทดสอบในการทดสอบการหดตัว

รหัสสินค้า : Shrinkage ISO

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Specimen for Shrinkage test - ชิ้นทดสอบในการทดสอบการหดตัว

(Standard ISO: Shrinkage Test)

Dimensions

กว้าง 6.00 ± 0.10 cm

ยาว 6.00 ± 0.10 cm

หนา 3.093 ± 0.020 mm