Specimen for Color test/ชิ้นทดสอบในการทดสอบสี

รหัสสินค้า : Color Test STD Merick

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Specimen for Color test

ชิ้นทดสอบในการทดสอบสี

(Standard : Merick Polymers)

Dimensions

กว้าง 5.00 ± 0.10 cm

ยาว 10.00 ± 0.10 cm

หนา

1 : 2.638 ± 0.020

2 : 1.500 ± 0.010

3 : 1.060 ± 0.010