PP-TD20

รหัสสินค้า : PP-TD20

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 500
60.00 ฿
501 ถึง 1000
60.00 ฿
1001 ขึ้นไป
60.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 950.00 ฿

Description: PP Talc filled 20%

Color: Any colors

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด