PP-TD10

รหัสสินค้า : PP-TD10

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 500
60.00 ฿
501 ขึ้นไป
58.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 950.00 ฿

Description: PP Talc filled 10%

Color: Any colors

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด