ผงสี (Pigments)

ผงสี (Pigments)

   ผงสี (Pigments) ให้สีที่สวยงาม และยังสามารถนำไปผสมเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ อีกทั้งเรายังรับผสมสีจากผงสีโลหะ (Metallic Pigments) และผงสีวาวแสง (Pearlescent Pigments) โดยผงสีที่ผสมขึ้นนี้ ใช้สำหรับทำ Color Masterbatches หรือใช้เพื่อให้สีแก่ Polymer Resin ในการขึ้นรูปพลาสติกด้วยการฉีด (Injection) และการอัดรีด (Extrusion)

 

     ผงสีนั้นมีลักษณะเป็นของแข็ง ไม่สามารถละลายได้ในตัวกลาง มีหน้าที่ทำให้เกิดสี, ความทึบแสง และความเงาวาวแก่พอลิเมอร์ โดยผงสีแบ่งออกเป็น

1.   ผงสีสีขาว เช่น Titanium dioxide เป็นผงสีที่มีความนิยมสูง, ราคาถูก, มีการสะท้อน และกระเจิงแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็น จึงทำให้มองเห็นเป็นสีขาว

2.  ผงสีสีดำ มีการดูดซับแสงในความยาวคลื่นที่ตามองเห็น เช่น Carbon Black ซึ่งมีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ Polyolefins ที่ใช้งานภายนอก โดย Carbon Black ที่มีขนาดอนุภาคเล็ก จะสามารถช่วยเพิ่มความคงทนต่อสภาพอากาศได้ ในขณะที่อนุภาคขนาดใหญ่จะมีราคาถูกกว่า

 

     นอกจากนี้ เรายังสามารถแบ่งผงสีออกเป็นชนิดย่อยๆได้อีก คือ

1.  Furnace black

2.  Channel black

3.  Thermal black

4.  ผงสีอนินทรีย์ (Inorganic Pigments) ประกอบไปด้วยโลหะเฉื่อยเป็นส่วนประกอบหลัก จึงสามารถให้สีได้ และมีความเสถียรภายใต้ความร้อนสูง เช่น

       4.1 ผงสีอนินทรีย์สีแดง และสีน้ำตาล : ได้จาก Iron Oxide ซึ่งการให้สีนั้น ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาออกซิเดชันของ Iron ที่เกิดขึ้น

       4.2 ผงสีอนินทรีย์สีเหลือง และสีส้ม : โดย Cadmium Sulfide ให้สีส้มอมเหลือง 

       4.3 ผงสีอนินทรีย์สีเขียว : ได้จาก Oxide ของโลหะหนัก Chromium

       4.4 ผงสีอนินทรีย์สีน้ำเงิน สี Ultramarine Blue, สี Cobalt Blue, สี Iron Blue

5. ผงสีอินทรีย์ (Organic Pigments) มีความสดใส, สีเข้ม, ราคาแพง, มีอนุภาคเพียง 0.05 Micron แต่ปกปิดผิวหน้าได้ต่ำกว่าผงสีอนินทรีย์, สามารถให้สีได้ เพราะมีหมู่ Chromophore

6. ผงสีโลหะ (Metallic Pigments) ใช้ในการทำสีที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น ฟิล์มที่สามารถกันความชื้น, แสงสว่าง, อากาศ

7. ผงสีวาวแสง (Pearlescent Pigments) จะอยู่ในรูป Mica แบบแผ่น หรือ Aluminium แบบแผ่น เป็นผงสีชนิดที่ให้ผลลัพธ์พิเศษ โดยจะให้แสงที่สวยงามกว่าผงสีปกติ เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ความสามารถในการเปลี่ยนสี, ให้ผลลัพธ์ของภาพออกมาเหมือนคริสตัล จึงทำให้พลาสติกมีสีสวยงามประกายมุก และเหลือบได้ตามแสงไฟ