Plastic for Medical Application

          พลาสติก เป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพง มีความทนทานสูง และน้ำหนักเบา จึงเป็นเหตุผลที่พลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งในอุตสาหกรรมการแพทย์

 

                     พลาสติกมักเป็นที่นิยมนำมาใช้ทำเครื่องมือการแพทย์ เนื่องจากมีความยืดหยุ่น สามารถขึ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่าย เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน อีกทั้งพลาสติกยังมีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถช่วยลดความเมื่อยที่เกิดจากการต้องถืออุปกรณ์เป็นเวลานานได้ ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ และมีความทนทานต่อสารเคมี/ความร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในทางการแพทย์ เนื่องจากเครื่องมือแพทย์ต้องทำการฆ่าเชื้อทุกครั้ง นอกจากนี้ยังไม่เกิดการกัดกร่อนเหมือนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะ และเป็นวัสดุที่เข้ากับเนื้อเยื่อร่างกายได้ดี หรือเรียกได้ว่า Biocompatible Materials จึงทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทสอดใส่ในร่างกายผู้ป่วยนั้น สามารถทำได้อย่างปลอดภัย

 

 

พลาสติกที่นำมาใช้ผลิตเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น มีด้วยกันทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 

 

 

                     นอกเหนือจาก 3 กลุ่มนี้ พลาสติกประเภทผสม (Blends) ยังสามารถนำมาใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ด้วยเช่นกัน เช่น พลาสติกผสมประเภท PC/ABS และ PC/Polyester หรือพลาสติกที่มีการเสริมแรงด้วยใยคาร์บอนสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ เป็นต้น 

 

                     จากที่กล่าวมานั้น พบว่าพลาสติกมีข้อดีมากมาย ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลาสติกจะมีบทบาทสำคัญกับวงการการแพทย์เป็นอย่างมาก  ทางบริษัท เมอริค พอลิเมอร์ จำกัด จึงให้ความสำคัญในรอบด้าน รวมถึงรับการผลิตและจัดจำหน่ายพลาสติกเพื่อใช้ในวงการการแพทย์ โดยมีการทดสอบพลาสติกที่แม่นยำ และได้มาตรฐานในการนำไปใช้ในทางการแพทย์อีกด้วย