UV - Stabilizers

ความหมายของ UV สำหรับพลาสติก

             UV - Stabilizers คือสารป้องกันการสลายตัวของ Polymers จากการถูกทำลายโดยแสง UV โดยจะทำหน้าที่ดูดกลืนพลังงานแสง และปลดปล่อยกลับสู่สิ่งแวดล้อมในรูปแบบพลังงานความร้อนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ Polymers 

             การดูดกลืนดังกล่าว ส่งผลให้พลังงานแสง UV ไม่เข้าทำปฏิกิริยากับ Polymers ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของ Polymers หรือเกิดการขึ้นเหลือง ซึ่งส่งผลต่อการนำไปใช้งาน 

 

             Antioxidant Agents แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

       1. Primary Antioxidant จะเข้าทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้น ใช้เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, รักษาเสถียรภาพตลอดอายุการใช้งานของสินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่างคือ Hindered Phenol

       2. Secondary Antioxidant จะเปลี่ยน Hydrogen Peroxide ไปอยู่ในรูปของแอลกอฮอล์ ตัวอย่างคือ Divalent Sulfur, Trivalent Phosphorus Compound

 

             Antioxidant Agents เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกันการสลายตัวจากการเกิด Oxidation ของ Polymers ที่เกิดจากอนุมูลอิสระ (Free Radical) เช่นความร้อน, แรงเฉือนเชิงกลระหว่างกระบวนการผลิต, รังสี UV จากสภาวะการใช้งานในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอนุมูลอิสระดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในอากาศ ได้เป็น Hydrogen Peroxide และ Peroxyl Radical ทำให้ Polymers ถูกทำลายจนกลายเป็นสีเหลือง และเสื่อมสภาพในที่สุด

 

             ไฟฟ้าสถิต เกิดจากการแยกประจุที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้แก่ปัญหาการปนเปื้อนระหว่างการขนย้าย, การเกาะของฝุ่น ซึ่ง Antioxidant Agents จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการถ่ายเทประจุ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังช่วยให้ไม่เกิดการระเบิดจากกระแสไฟได้

 

             Antiblocking Agents คือสารตัวเติมที่ใช้ในการเคลือบ เพื่อป้องกันการติดกันของแผ่นชีท หรือแผ่นฟิล์มพลาสติก เพื่อประโยชน์ในการม้วนเก็บ หรือซ้อนกันเป็นชั้นๆของแผ่นพลาสติกในสภาวะที่ร้อน และมีความดันสูง หรือการที่มีสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำเกาะที่พื้นผิวแผ่นพลาสติก

 

             สารที่ใช้ ควรมีสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ไม่รบกวนด้านการมองเห็นของแผ่นฟิล์ม, สามารถดูดซับสารเติมแต่งอื่นไว้บนผิวฟิล์มได้, ความแข็งต่ำ, ค่าดัชนีของสีเหลืองต่ำ และสำหรับฟิล์มที่มีความโปร่งใสสูง ดัชนีหักเหแสงก็ควรใกล้เคียงกับชนิดของ Polymers ซึ่งสารเติมแต่งดังกล่าวมักนิยมใช้แร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ Talc, 3MgO.4SiO2.H2O เนื่องจากมีสมบัติสามารถผลักน้ำ และมีความลื่น เมื่อนำไปบดละเอียดสามารถใช้เป็นสารกันติดได้

 

             Anti-Fogging Agents (สารป้องกันการเกิดไอน้ำ) เป็นสารเติมแต่งที่นิยมเติมลงในพลาสติกประเภทฟิล์ม เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนผิวหน้าฟิล์ม จึงนิยมนำไปใช้ติดกระจก หรือใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดฝ้าในสภาวะที่ทั้ง 2 ด้านของฟิล์มมีอุณหภูมิที่ต่างกันค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการควบแน่นกลายเป็นน้ำบนแผ่นฟิล์ม และทำให้คุณภาพของอาหารลดลง ทั้งยังลดความโปร่งใสของฟิล์ม, ลดความสวยงามของอาหาร